ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

สะดวก

รับ SMS แจ้งข้อมูลเงินโอนจากต่างประเทศทันที เมื่อธนาคารนำเงินเข้าบัญชี

ครบถ้วน

ได้รับรายละเอียดเงินโอนจากต่างประเทศครบถ้วน ทั้งยอดเงินบาท เงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม และชื่อผู้ส่งเงิน

รวดเร็ว

ถอนเงินหรือโอนเงินต่อได้ทันทีผ่านสาขา เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียม

สมัครได้ง่ายๆ ที่เครื่อง บัวหลวงเอทีเอ็ม หรือบัวหลวงโฟน โทร. (66) 0 2645 6655 และเลือกรับภาษาไทยหรืออังกฤษตามความต้องการ

รายละเอียดบริการ

รู้ข้อมูลเงินโอนจากต่างประเทศ

หากคุณรับเงินโอนจากต่างประเทศเป็นประจำ คุณสามารถสมัครบริการ SMS แจ้งการโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ฟรี เพื่อรับ SMS ทันที เมื่อมีรายการเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ คุณจะได้รับรายละเอียดรายการเงินโอนจากต่างประเทศอย่างครบถ้วน ทั้งยอดเงินบาทที่เข้าบัญชี ยอดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม รวมถึงชื่อผู้ส่งเงินตามที่ปรากฏในคำสั่งโอนเงิน และสามารถถอนเงินหรือโอนเงินต่อไปได้ทันทีผ่านสาขา เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 

พิเศษ! เมื่อสมัครใช้บริการ SMS แจ้งการโอนเงินจากต่างประเทศ คุณจะได้รับ SMS แจ้งการนำเงินเข้าบัญชีเมื่อฝากดร๊าฟท์ต่างประเทศด้วยทันที

สมัครง่ายๆ ผ่านช่องทางที่สะดวก

สมัครใช้บริการ SMS แจ้งการโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือบัวหลวงโฟน โทร. (66) 0 2645 6655

ข้อตกลงและเงื่อนไข
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการทางบัวหลวงโฟน
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน