ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

ปลอดภัย แจ้งเตือน ทุกยอดใช้จ่าย

เพิ่มความมั่นใจในการใช้จ่าย แจ้งทันทีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1,000 บาทขึ้นไป ไม่ว่าจะรูดตามร้านค้า หรือใช้จ่ายออนไลน์

เลือกภาษาได้ถูกใจ

เลือกรับ SMS ภาษาไทยหรืออังกฤษตามความต้องการ และใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายในประเทศไทย

แจ้งยอดและวันชำระล่วงหน้า

ไม่พลาดชำระยอดใช้จ่าย รับ SMS แจ้งวันครบกำหนดชำระ ยอดคงค้างทั้งหมด และยอดขั้นต่ำ ที่ต้องชำระให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ

สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียม

สมัครได้ง่ายๆ ที่เครื่อง บัวหลวงเอทีเอ็ม หรือบัวหลวงโฟน โทร. (66) 0 2645 6655

รายละเอียดบริการ

รู้ทุกความเคลื่อนไหวเมื่อมียอดใช้จ่าย

สมัครใช้บริการ SMS แจ้งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท คุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทันที เมื่อ

  • มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
  • มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
  • มียอดการใช้จ่ายบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท เท่าใดก็ตาม ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
  • ครบกำหนดชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (แจ้งเตือนก่อนกำหนดชำระ 3 วัน)
  • โปรโมชั่นและข่าวสารล่าสุดจากธนาคาร

สมัครง่ายๆ ผ่านช่องทางที่สะดวก

สมัครใช้บริการ SMS แจ้งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือบัวหลวงโฟน โทร. (66) 0 2645 6655

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการทางบัวหลวงโฟน
ข้อตกลงและเงื่อนไข

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ