ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

รู้ทุกที่ ทุกเวลา

รู้ทันทีที่มีเงินเข้า-ออกบัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือ ประหยัดเวลาไม่ต้องไปปรับสมุดบัญชีที่ธนาคารหรือเครื่องอัตโนมัติ

เลือกภาษาได้ถูกใจ

เลือกรับ SMS ภาษาไทยหรืออังกฤษตามความต้องการ และใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายในประเทศไทย

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครได้ง่ายๆ ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวงโฟน โทร. (66) 0 2645 6655 หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมเบาๆ

เพียง 15 บาท/เดือน/บัญชี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรี! ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก เมื่อสมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 สำหรับบัญชีที่สมัครใหม่ และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นนี้มาก่อน

สุดคุ้มกับแพ็กเกจรายปีเพียง 149 บาท/บัญชี (ประหยัด 31 บาท)

รายละเอียดบริการ

รู้ทุกความเคลื่อนไหวเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้นกับบัญชีเงินฝาก

สมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก คุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทันที เมื่อ 

 • มียอดเงินเข้า หรือออกจากบัญชีตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • มีรายการฝากเช็ค หรือเช็คคืน
 • มีรายการเงินโอนหรือชำระเงิน ผ่านระบบอัตโนมัติ
 • สรุปยอดเงินในบัญชีรายสัปดาห์
 • แจ้งทุกรายการเมื่อมีเงินเข้าบัญชีผ่านหมายเลขพร้อมเพย์ พร้อมรายการสรุปยอดทุกสิ้นวัน
 • โปรโมชั่นและข่าวสารล่าสุดจากธนาคาร
รายละเอียดและตัวอย่างข้อความ SMS
 • ประเภทการทำธุรกรรม โดยจะแบ่งเป็นรายการเงินเข้า หรือรายการเงินออก 
 • เลขที่บัญชีที่สมัครบริการ เช่น บ/ชX1234 (ในข้อความ SMS จะแจ้งเฉพาะเลขบัญชี 4 ตัวท้าย)
 • ช่องทางการทำธุรกรรม เช่น บัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สาขา หรือผ่านระบบอัตโนมัติ 
 • จำนวนเงินคงเหลือที่ใช้ได้ของบัญชี (Available Balance)

 

ตัวอย่างข้อความ SMS

 

ประเภทรายการเงินเข้า:

 • ฝาก/โอนเงินเข้าบ/ชX1234 ผ่านATM 5,000.00บ ใช้ได้ 15,000.00บ.
  Deposit/transfer to your account X1234 of Bt 5,000.00 via ATM; the available balance is Bt 15,000.00.
 • เช็คเข้าบ/ชX1234 จำนวน 5,000.00บ เงินในบ/ชใช้ได้ 15,000.00บ
  Cheque deposit to your account X1234 of Bt 5,000.00; the available balance is Bt 15,000.00.
 • เงินโอนเข้าบ/ชX1234 ผ่านระบบ 5,000.00บ ใช้ได้ 15,000.00บ@07:15
  Transfer to your account X1234 of Bt 5,000.00.00 via auto system; the available balance is Bt 15,000.00@07:15.

 

ประเภทรายการเงินออก:

 • ถอน/โอน/จ่ายเงินจากบ/ชX1234 ผ่านMB 5,000.00บ ใช้ได้15,000.00บ
  Withdrawal/transfer/payment from your account X1234 of Bt 5,000.00 via MB; the available balance is Bt 15,000.00.
 • บ/ชX1234 เช็คคืนยอดเงิน5,000.00บ เงินในบ/ชใช้ได้ 15,000.00บ
  Cheque return from your account X1234 of Bt 5,000.00; the available balance is Bt 15,000.00.
 • โอน/จ่ายเงินจากบ/ชX1234 ผ่านระบบ 5,000.00บ ใช้ได้15,000.00บ@18:00
  Transfer/payment from your account X1234 of Bt 5,000.00 via auto system; the available balance is Bt 15,000.00 @18:00.

 

รายการสรุปยอดเงินในบัญชีรายสัปดาห์:

 • บ/ชX1234 วันที่ 13/11 เวลา 06:30 เงินในบ/ชใช้ได้ 15,000.00บ
  The available balance for account X1234 on 13/11 @ 06:30 is Bt 15,000.00.

สมัครง่ายๆ ผ่านช่องทางที่สะดวก

สมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวงโฟน โทร. (66) 0 2645 6655 หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการทางบัวหลวงโฟน
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน