ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

รู้ทุกยอด

แจ้งเงินเข้า-ออกบัญชีทุกรายการ และรายการที่เกี่ยวกับเช็ค (เช็คนำฝาก และเช็คสั่งจ่าย) พร้อมสรุปจำนวนเช็คที่ยังไม่สามารถตัดเงินได้ กรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่ายรายวัน

พิเศษสุด รับการแจ้งเตือนได้มากกว่า

สมัครรับการแจ้งเตือนได้สูงสุด 3 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ต่อ 1 บัญชี

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครได้ง่ายๆ ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว และบัญชีร่วม) และลูกค้านิติบุคคล ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมเบาๆ

เพียง 30 บาท/เดือน/บัญชี ฟรี! ค่าธรรมเนียม 1 เดือนแรก เมื่อสมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 สำหรับบัญชีที่สมัครใหม่ และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นนี้มาก่อน

สุดคุ้มกับแพครายปี 299 บาท/เบอร์/บัญชี (ประหยัด 61 บาท)

รายละเอียดบริการ

รู้ทุกความเคลื่อนไหวเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้นกับบัญชีเงินฝาก

สมัครใช้บริการ Super SMS คุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทันที เมื่อ 

 • มีรายการเงินเข้า หรือออกจากบัญชีทุกรายการ 
 • มีรายการฝากเช็ค และรายการเช็คคืน (เช็คนำฝาก)
 • มีรายการตัดเช็ค และแจ้งผลเช็คคืน (เช็คสั่งจ่าย)
 • สรุปจำนวนเช็คที่ยังไม่สามารถตัดเงินได้ กรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
 • มีรายการเงินโอนหรือชำระเงิน ผ่านระบบอัตโนมัติ 
 • มีรายการค่าธรรมเนียม และรายการดอกเบี้ย
 • สรุปยอดเงินคงเหลือในบัญชีรายวัน
รายละเอียดและตัวอย่างข้อความ SMS
 • ประเภทการทำธุรกรรม แบ่งเป็นรายการเงินเข้า รายการเงินออก หรือรายการเช็ค
 • เลขที่บัญชีที่สมัครบริการ เช่น บ/ชX1234 (ในข้อความ SMS จะแจ้งเฉพาะเลขบัญชี 4 ตัวท้าย) 
 • ช่องทางการทำธุรกรรม เช่น บัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สาขา หรือผ่านระบบอัตโนมัติ  
 • จำนวนเงินคงเหลือที่ใช้ได้ของบัญชี (Available Balance)

ตัวอย่างข้อความ SMS


ประเภทรายการเงินเข้า: 

 • ฝาก/โอนเงินเข้าบ/ชX1234 ผ่านATM 5,000.00บ ใช้ได้ 15,000.00บ.
  Deposit/transfer to your account X1234 of Bt 5,000.00 via ATM; the available balance is Bt 15,000.00.
 • เงินโอนเข้าบ/ชX1234 ผ่านระบบ 5,000.00บ ใช้ได้ 15,000.00บ@07:15
  Transfer to your account X1234 of Bt 5,000.00.00 via auto system; the available balance is Bt 15,000.00@07:15.

ประเภทรายการเงินออก:

 • ถอน/โอน/จ่ายเงินจากบ/ชX1234 ผ่านMB 5,000.00บ ใช้ได้15,000.00บ
  Withdrawal/transfer/payment from your account X1234 of Bt 5,000.00 via MB; the available balance is Bt 15,000.00.
 • โอน/จ่ายเงินจากบ/ชX1234 ผ่านระบบ 5,000.00บ ใช้ได้15,000.00บ@18:00
  Transfer/payment from your account X1234 of Bt 5,000.00 via auto system; the available balance is Bt 15,000.00 @18:00.


ประเภทรายการด้านเช็ค:

 • เช็คเข้าบ/ชX1234 จำนวน 5,000.00บ เงินในบ/ชใช้ได้ 15,000.00บ
  Cheque deposit to your account X1234 of Bt 5,000.00; the available balance is Bt 15,000.00.
 • บ/ชX1234 เช็คคืนยอดเงิน5,000.00บ เงินในบ/ชใช้ได้ 15,000.00บ
  Cheque return from your account X1234 of Bt 5,000.00; the available balance is Bt 15,000.00.
 • ตัดเช็คจากบ/ชX1234 ผ่านระบบ 50,000.00บ ใช้ได้ 100,000.00บ
  Debited cheque from your account X1234 of Bt 50,000.00 via system; the available balance is Bt 100,000.00.
 • บ/ชX9999 เช็คสั่งจ่ายเลขที่12345678 จำนวน100,000.00บ คืนข้อ 01
  Cheque No.12345678 of Bt 100,000.00 cannot be cleared from your account X1234. Reason Code 01
 • บ/ชX1234 วันที่ 04/09 เวลา 21:00 มีเช็ครอตัด 3 ฉบับ จำนวน 100,000.00บ
  Pending cheque(s) for clearing from your account X1234 on 04/09 @ 21:00 is (are) 3 cheque(s) of Bt 100,000.00.


รายการสรุปยอดเงินในบัญชีรายวัน:

 • บ/ชX1234 วันที่ 13/11 เวลา 21:30 เงินในบ/ชใช้ได้ 15,000.00บ
  The available balance for account X1234 on 13/11 @ 21:30 is Bt 15,000.00.

สมัครง่ายๆ ผ่านช่องทางที่สะดวก

สมัครใช้บริการ Super SMS ได้ง่ายๆ ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว และบัญชีร่วม) และลูกค้านิติบุคคล
ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการ Super SMS
 • เฉพาะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และกระแสรายวัน ประเภทบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว และบัญชีร่วม) และนิติบุคคล
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนโดยลูกค้า 1 คนเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถสมัครใช้บริการโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้สูงสุด 3 หมายเลข (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามจำนวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)
 • สามารถขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการรับ SMS ผ่านทางสาขาของธนาคาร ในกรณีที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ธนาคารไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหาย หากข้อความถูกส่งไปยังผู้รับท่านอื่น

ดาวน์โหลดข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

ลูกค้าใหม่: สามารถสมัครพร้อมกับการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันได้ทันที เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว และบัญชีร่วม)


ลูกค้าปัจจุบัน: แสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ

 • ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
  • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ใช้บริการที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ลูกค้าประเภทนิติบุคคล ทั้งบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และกระแสรายวัน สามารถใช้บริการที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน