รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมาเกือบสามทศวรรษ และยังคงสืบสานเจตนารมณ์ต่อไป

 

เป็นเวลา 30 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ ‘เพื่อนคู่คิด’ ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ทางช่อง 3 HD หมายเลข 33 เวลา 08.22 น.

โปรเเกรมออกอากาศ

 

วันที่ 2 พ.ย. 66, ตอน สุวิรุฬห์ ชาไทย ชาไทยงานคราฟต์ ปรุงจากธรรมชาติและความรัก
วันที่ 3 พ.ย. 66, ตอน Mato Goodmilk จากฟาร์มปลอดโรค สู่นมแพะปลอดกลิ่น
วันที่ 9 พ.ย. 66, ตอน Woodwork ธุรกิจแปรรูปไม้ยาง สร้างคน สร้างป่า สร้างอากาศดี ๆ ให้เมืองตรัง
วันที่ 10 พ.ย. 66, ตอน Panas เส้น สาย ลายผ้า จากใยสับปะรด
วันที่ 16 พ.ย. 66, ตอน Wasoo แผ่นกันความร้อนและซับเสียงจากฟางข้าว นวัตกรรมช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 17 พ.ย. 66, ตอน Nan Maltยกระดับข้าวพื้นเมือง สู่มอลต์พรีเมียม
วันที่ 23 พ.ย. 66, ตอน Torry’s Ice Cream ถ่ายทอดวัฒนธรรมเมืองภูเก็ตผ่านรสชาติไอศกรีม
วันที่ 24 พ.ย. 66, ตอน บ้านถั่วลิสง ถั่วลิสงแปรรูปครบวงจร ที่ดูแลจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ
วันที่ 30 พ.ย. 66, ตอน Labmove บริการเจาะเลือดถึงบ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
วันที่ 1 ธ.ค. 66, ตอน Yayee เพิ่มมูลค่าผ้าปาเต๊ะท้องถิ่นด้วยดิไซน์ สไตล์โมเดิร์น

รายการออกอากาศ

เดือนพฤศจิกายน

สุวิรุฬห์ ชาไทย ชาไทยงานคราฟต์ ปรุงจากธรรมชาติและความรัก

Mato Goodmilk จากฟาร์มปลอดโรค สู่นมแพะปลอดกลิ่น

Woodwork ธุรกิจแปรรูปไม้ยาง สร้างคน สร้างป่า สร้างอากาศดี ๆ ให้เมืองตรัง

Panas (พานาส) เส้น สาย ลายผ้า จากใยสับปะรด

Wasoo แผ่นกันความร้อนและซับเสียงจากฟางข้าว นวัตกรรมช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

Nan Malt ยกระดับข้าวพื้นเมือง สู่มอลต์พรีเมียม

Torry’s Ice Cream ถ่ายทอดวัฒนธรรมเมืองภูเก็ตผ่านรสชาติไอศกรีม

บ้านถั่วลิสง ถั่วลิสงแปรรูปครบวงจร ที่ดูแลจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

Labmove บริการเจาะเลือดถึงบ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Yayee เพิ่มมูลค่าผ้าปาเต๊ะท้องถิ่นด้วยดิไซน์ สไตล์โมเดิร์น

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ ‘เพื่อนคู่คิด’
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถ กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม อีเมล: Pinpinat.Pattanachunhom@bangkokbank.com 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่ 

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางอื่นๆ ที่สามารถรับชมรายการย้อนหลัง หรือรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของรายการ
Facebook Fanpage: Puankookit 
YouTube Channel: เพื่อนคู่คิด โดย ธนาคารกรุงเทพ 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ