รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมาเกือบสามทศวรรษ และยังคงสืบสานเจตนารมณ์ต่อไป

 

เป็นเวลา 30 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ ‘เพื่อนคู่คิด’ ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ทางช่อง 3 HD หมายเลข 33 เวลา 07.55 น.

โปรเเกรมออกอากาศ

 

 

 

ตอน

 

แคลเซียมจากก้างปลา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม
(UNC Calcium)

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

คาเฟ่ของคนรักดอกไม้
(บุญตา คาเฟ่)

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

กระเป๋าหนังแฟชั่นรักษ์โลก
(Borboleta Bag)

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

สแน็กปลานิลเพื่อสุขภาพ..แก้ปัญหาราคาตกต่ำด้วยเทคโนโลยี
(Mr. PINE)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ต่อยอดธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ด้วยแนวคิดบริหารยุคใหม่
(OPURE)

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

แพลตฟอร์มเพิ่มมูลค่าผ้าเหลือใช้
(Moreloop)
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
แผ่นพื้นยางมะตอยสำเร็จรูป นวัตกรรมเสริมความปลอดภัย 
(Bicbok)
วันที่ 27 สิงหาคม 2563
มะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมปั่นแบบซอง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย
(Tropica King)
วันที่ 28 สิงหาคม 2563

รายการออกอากาศ

เดือนสิงหาคม

แคลเซียมจากก้างปลา
เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม

คาเฟ่ของคนรักดอกไม้

กระเป๋าหนังแฟชั่นรักษ์โลก

สแน็กปลานิลเพื่อสุขภาพ
แก้ปัญหาราคาตกต่ำด้วยเทคโนโลยี

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ ‘เพื่อนคู่คิด’
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่ 

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางอื่นๆ ที่สามารถรับชมรายการย้อนหลัง หรือรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของรายการ
Facebook Fanpage: Puankookit 
YouTube Channel: เพื่อนคู่คิด โดย ธนาคารกรุงเทพ 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน