รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมาเกือบสามทศวรรษ และยังคงสืบสานเจตนารมณ์ต่อไป

 

เป็นเวลา 30 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ ‘เพื่อนคู่คิด’ ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ทางช่อง 3 HD หมายเลข 33 เวลา 08.22 น.

โปรเเกรมออกอากาศ

วันที่ 2 พ.ค. 67, ตอน ศรีแสงดาว พัฒนาข้าวหอมมะลิไทยสู่เวทีโลก ด้วยเกษตรวิถีใหม่
วันที่ 3 พ.ค. 67, ตอน KAI ไข่ไก่สดคุณภาพ ปลอดสาร จากฟาร์มตั้งใจดี
วันที่ 9 พ.ค. 67, ตอน Greenery Water น้ำดื่มกระป๋องอะลูมิเนียม รีไซเคิลได้ไม่รู้จบ
วันที่ 16 พ.ค. 67, ตอน AMPHAN ถ่านดับกลิ่นดิไซน์ทันสมัยจากขยะเหลือทิ้งและวัตถุดิบชุมชน
วันที่ 17 พ.ค. 67, ตอน MAHORI ลำโพงดิไซน์ร่วมสมัยสัญชาติไทย
วันที่ 23 พ.ค. 67, ตอน Triple S Kitchen by เคี้ยวเขียว เสิร์ฟความอร่อยด้วยวัตถุดิบอินทรีย์ ในบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
วันที่่ 24 พ.ค. 67, ตอน แก้วพะเนาว์ Organic Farm เกษตรวิถีใหม่ พลิกผืนดินอีสานเป็นฟาร์มผักขายได้ตลอดปี

 

 


 

 

รายการออกอากาศ

เดือนพฤษภาคม

ศรีแสงดาว พัฒนาข้าวหอมมะลิไทยสู่เวทีโลก ด้วยเกษตรวิถีใหม่

KAI ไข่ไก่สดคุณภาพ ปลอดสาร จากฟาร์มตั้งใจดี

Greenery Water น้ำดื่มกระป๋องอะลูมิเนียม รีไซเคิลได้ไม่รู้จบ

AMPHAN ถ่านดับกลิ่นดิไซน์ทันสมัยจากขยะเหลือทิ้งและวัตถุดิบชุมชน

MAHORI ลำโพงดิไซน์ร่วมสมัยสัญชาติไทย

Triple S Kitchen by เคี้ยวเขียว เสิร์ฟความอร่อยด้วยวัตถุดิบอินทรีย์ ในบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

แก้วพะเนาว์ Organic Farm เกษตรวิถีใหม่ พลิกผืนดินอีสานเป็นฟาร์มผักขายได้ตลอดปี

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ ‘เพื่อนคู่คิด’
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถ กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม อีเมล: Pinpinat.Pattanachunhom@bangkokbank.com 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่ 

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางอื่นๆ ที่สามารถรับชมรายการย้อนหลัง หรือรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของรายการ
Facebook Fanpage: Puankookit 
YouTube Channel: เพื่อนคู่คิด โดย ธนาคารกรุงเทพ 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ