รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมาเกือบสามทศวรรษ และยังคงสืบสานเจตนารมณ์ต่อไป

 

เป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ ‘เพื่อนคู่คิด’ ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ทางช่อง 3 และช่อง 33 HD เวลา 10.45 น.

โปรเเกรมออกอากาศ

 

 

 

ตอน

 

ผ้าพันคอโชว์เอกลักษณ์ไทยสไตล์เฉพาะตัว
(Sasitanat Scarf)

วันที่ 6 กันยายน 2561

นมอัลมอนด์สกัดเย็น ไม้ตายเด็ด เคล็ดลับเพื่อสุขภาพ
(Young ไม้ตาย)

วันที่ 7 กันยายน 2561

เตียงนอนหลากฟังก์ชั่นเพื่อลูกน้อยทุกช่วงวัย
(Mother Goose)

 วันที่ 13 กันยายน 2561

อาหารและขนมออร์แกนิกเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย
(Xongdur)

 วันที่ 14 กันยายน 2561

ผ้าย้อมไอเดียใหม่จากผักและผลไม้
(INDY GO)
 วันที่ 20 กันยายน 2561
บริการเช่าห้องเก็บของ ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ที่มีพื้นที่จำกัด
(I-Store)
 วันที่ 21 กันยายน 2561
จิ้งหรีด ทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร
(ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์)
 วันที่ 27 กันยายน 2561
เครือข่ายเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่สากล
(ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์)
 วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการออกอากาศ

เดือนกันยายน

ผ้าพันคอโชว์เอกลักษณ์ไทย สไตล์เฉพาะตัว

นมอัลมอนด์สกัดเย็น ไม้ตายเด็ด เคล็ดลับเพื่อสุขภาพ

เตียงนอนหลากฟังก์ชั่นเพื่อลูกน้อยทุกช่วงวัย

อาหารและขนมออร์แกนิก เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย

ผ้าย้อมไอเดียใหม่จากผักและผลไม้

บริการเช่าห้องเก็บของ ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ที่มีพื้นที่จำกัด

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ ‘เพื่อนคู่คิด’
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่ 

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางอื่นๆ ที่สามารถรับชมรายการย้อนหลัง หรือรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของรายการ
Facebook Fanpage: Puankookit 
YouTube Channel: เพื่อนคู่คิด โดย ธนาคารกรุงเทพ 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน