การลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแล้ว อาจมีความล่าช้าในการติดต่อกลับลูกค้า และเมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อแล้ว จะมอบหมายพนักงานรับ-ส่งเอกสารให้ไปรับเอกสารจากลูกค้า หากท่านไม่สะดวกส่งมอบเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตให้กับพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ท่านสามารถติดต่อสมัครบัตรเครดิตได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

บัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

ข้อมูลลูกค้า

วันเดือนปีเกิด

โปรดทราบ

  • ผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ดังกล่าวนี้ หมายถึง เงินเดือนรวมทั้งรายได้ประจำอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตผู้นำแพลทินัม และบัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ เช่น ประวัติการชำระเงิน เป็นต้น
  • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และต้องสมัครบัตรประเภทเดียวกับบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรหลักมี
  • สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
x

สิทธิประโยชน์บัตร

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ