ลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

  • โปรดทราบ :
  • - ผู้สมัครบัตรหลักต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • - ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และต้องสมัครบัตรประเภทเดียวกับบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรหลักมี
  • - สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ