ข้อมูลลูกค้า

วันเดือนปีเกิด

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

โปรดทราบ

 

  • ผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ดังกล่าวนี้ หมายถึง เงินเดือนรวมทั้งรายได้ประจำอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตผู้นำแพลทินัม, บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน และ สำหรับบัตรเครดิต Bangkok Bank M LUXE Visa Signature จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 300,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ เช่น ประวัติการชำระเงิน เป็นต้น
  • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และต้องสมัครบัตรประเภทเดียวกับบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรหลักมี
  • สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
x

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ