การลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแล้ว อาจมีความล่าช้าในการติดต่อกลับลูกค้า และเมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อแล้ว จะมอบหมายพนักงานรับ-ส่งเอกสารให้ไปรับเอกสารจากลูกค้า หากท่านไม่สะดวกส่งมอบเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตให้กับพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ท่านสามารถติดต่อสมัครบัตรเครดิตได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลลูกค้า

วันเดือนปีเกิด

โปรดทราบ:

  • ผู้สมัครบัตรหลักต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และต้องสมัครบัตรประเภทเดียวกับบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรหลักมี
  • สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ