ลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพหมายเหตุ

  • ผู้สมัครบัตรหลักต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และต้องสมัครบัตรประเภทเดียวกับบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรหลักมี
  • สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ