บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa

ข้อมูลลูกค้า

วันเดือนปีเกิด

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

โปรดทราบ

 

 • ผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ดังกล่าวนี้ หมายถึง เงินเดือนรวมทั้งรายได้ประจำอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตผู้นำแพลทินัม, บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน และ สำหรับบัตรเครดิต Bangkok Bank M LUXE Visa Signature จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 300,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ เช่น ประวัติการชำระเงิน เป็นต้น
 • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และต้องสมัครบัตรประเภทเดียวกับบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรหลักมี
 • สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ


กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
x

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรหลักที่เป็นผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพรายใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทมาก่อน หรือหากเคยถือบัตรและได้ยกเลิกไปแล้ว ต้องยกเลิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็มลักซ์ วีซ่าซิกเนเจอร์ หรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็มไลฟ์ วีซ่าแพลทินัม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายเฉพาะบัตรหลักที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็มลักซ์ วีซ่าซิกเนเจอร์ หรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็มไลฟ์ วีซ่าแพลทินัมเท่านั้น โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตามวันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ในรอบบัญชีนั้น ๆ
 • ยอดใช้จ่ายที่สามารถนำมาคำนวณตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ จะถูกคำนวณจากรายการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ จากร้านค้าและสถานบริการ และรายการซื้อสินค้า และ/หรือบริการทางออนไลน์ ยกเว้นรายการซื้อหน่วยลงทุน ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) (MCC 6211) รายการชำระค่าประกัน รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ดอกเบี้ยจากการใช้บัตร ค่าปรับทุกประเภท ภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการแบ่งชำระ Be Smart (ยอดผ่อนแต่ละเดือน) รายการแบ่งชำระ BeSmart On Call และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท ให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้ใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขธนาคาร โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ/บัตรหลักตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตที่คงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็มลักซ์ วีซ่าซิกเนเจอร์ หรือ เอ็มไลฟ์ วีซ่าแพลทินัม เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกไม่ผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการจัดส่งของกำนัล
 • กรณีของกำนัลหมด หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ หากพบว่ารายการใช้จ่ายผ่านบัตร มิได้เป็นการซื้อสินค้าจริงแต่ทำเพื่อการสร้างยอดใช้จ่าย
 • สิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ /บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/BangkokBankMVisa หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็ม วีซ่า โทร. 0 2638 4100

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ