เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ธนาคารจะปิดบริการสมัครสินเชื่อบัวหลวงชั่วคราวธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ