เครื่องคำนวณสินเชื่อเอสเอ็มอี

(บาท)
(เดือน)
(% ต่อปี ตัวเลขสูงสุด 2 หลัก ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง)
(บาท/เดือน)
(เดือน)
(% ต่อปี ตัวเลขสูงสุด 2 หลัก ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง)
(บาท)
(บาท/เดือน)
(% ต่อปี ตัวเลขสูงสุด 2 หลัก ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง)
ลูกหนี้การค้า
(บาท/เดือน)
(เดือน)
(% ของยอดขายทั้งหมด)
เจ้าหนี้การค้า
(บาท/เดือน)
(เดือน)
(% ของยอดซื้อทั้งหมด)
สต็อควัตถุดิบและสินค้า
(เดือน)
ผลลัพท์คือ 0.00
เพื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณ คลิกปุ่มข้างล่างเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ล่าสุดไว้ในตาราง
เปรียบเทียบผลการคำนวณ

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้กรอกจะนำไปใช้ในการคำนวณสินเชื่อเอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็นประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาสินเชื่อจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ