AEC Business Forum “2015: The Year of AEC”

ปี 2558 เป็นปีที่ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการ ธนาคารกรุงเทพจึงจัดงานสัมมนา AEC Business Forum “2015: The Year of AEC” ณ โรงแรมแชงกรีล่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อช่วยให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยพร้อมรับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกและแนะนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพให้ธุรกิจไทยแข่งขันได้ประเทศอาเซียน

สำหรับงานสัมมนาในช่วงเช้า ธนาคารได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนักธุรกิจชั้นนำผู้ประสบความสำเร็จจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มานำเสนอข้อมูลเชิงลึก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้นักลงทุนไทยได้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจในประเทศในอาเซียน

สำหรับช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายการลงทุน จากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และต่อด้วยการเสวนาจากนักธุรกิจไทยที่ได้เข้าไปมีประสบการณ์การลงทุนในประเทศอาเซียนและประสบความสำเร็จ เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่นักลงทุนไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ในช่วงเย็น จากการที่ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสาขาถึง 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน จึงได้จัดคลินิกการค้าการลงทุนที่มีผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศภูมิภาคอาเซียนคอยให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปทำการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758

เครื่องมือช่วยเหลือ

ศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758