โอกาสทางธุรกิจใน AEC

ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายสาขาครอบคลุม 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน ที่ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่างๆ ของแต่ละประเทศ พร้อมให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกิจและก้าวไปสู่ความสำเร็จ

เมียนมา

กัมพูชา

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758

เครื่องมือช่วยเหลือ

ศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758