กัมพูชา

ธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา เปิดให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งออก
 • สินเชื่อเพื่อการค้าในประเทศ
 • บริการออกหนังสือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
 • ตั๋วเรียกเก็บ

สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อระยะยาว
 • สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเงินทุนหมุนเวียน
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
 • บริการออกหนังสือค้ำประกัน

โอนเงินระหว่างประเทศ/ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินบาท
 • บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบส่งมอบทันที

บริการโอนเงินภายในประเทศ

 • บริการรับโอนเงินภายในประเทศ
 • บริการโอนเงินภายในประเทศ

บริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ

บริการอื่นๆ

 • บริการออกแคชเชียร์เช็ค เพื่อรองรับหน่วยงานราชการ สถานฑูต และลูกค้าทั่วไป
 • บริการเช็คเรียกเก็บต่างประเทศ เช่น US Treasury Cheque
 • บริการจ่ายเงินเดือน

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ปี 2557 ด้วยบริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า สินเชื่อเพื่อธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการบัญชีเงินฝาก พร้อมทั้งสนับสนุนลูกค้าที่มีความสนใจขยายธุรกิจและมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศกัมพูชาอย่างเต็มที่

 

ติดต่อเรา


สาขากัมพูชา

สาขากัมพูชา


คุณจาริณี ลาภวุฒิรัตน์, VP และผู้จัดการสาขา 

344 (1st & 2nd), Mao Tse Toung Boulevard,

Sangkat Toul Svay Prey I,

Khan Chamkarmon, Phnom Penh,

Kingdom of Cambodia

 

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.

โทร: (85) 523 224 404-9

โทรสาร: (85) 523 224 429

SWIFT: BKKBKHPP
Customer Service Enquiries: custserv.cambodia@bangkokbank.com
General Enquiries: bblcambodia@bangkokbank.com
Recruiting Enquiries: hr.cambodia@bangkokbank.com

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ