เมียนมา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่างกุ้ง เปิดให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่บริษัทต่างชาติ บริษัทร่วมทุนระหว่างชาวต่างชาติ และพันธมิตรธุรกิจในเมียนมา ทั้งในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ยูโร ดอลลาร์สิงคโปร์ และเมียนมาจ๊าต

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • บริการออกหนังสือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
 • บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (TR)
 • Packing Credits
 • Standby Letters of Credit

สินเชื่อธุรกิจ

 • Collateralized and Uncollateralized Loans
 • สินเชื่อโครงการ
 • สินเชื่อร่วม
 • บริการค้ำประกันการชำระเงิน หนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • Corporate Cash Management
 • Liquidity Management
 • Domestic and International Payment
 • Collection and Paymentบริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ

บริการอื่นๆ

 • บริการการเงินธนกิจและการลงทุน และบริการให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพเปิดให้บริการในเมียนมายาวนานกว่า 20 ปี และเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งเมียนมาให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเมียนมา และได้ยกระดับการให้บริการจากสำนักงานตัวแทนเป็นสาขาย่างกุ้งไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยสาขาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 5 ถนนเจดีย์กะบาเอ้ เขตยัญกีณ นครย่างกุ้ง

 

ติดต่อเรา


สาขาย่างกุ้ง


คุณทศทิศ รอดประเสริฐ, VP และผู้จัดการสาขา

5 Kaba Aye Pagoda Road,
Yankin Township, Yangon,
Myanmar

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.
โทร: (95) 1 572 957, (95) 1 579 282, (95) 1 569 631, (95) 1 572 856
โทรสาร: (95) 1 561 456
SWIFT: BKKB MM MY
อีเมล: bbl.ygb@bangkokbank.com

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ