เวียดนาม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโฮจิมินห์ ซิตี้ และสาขาฮานอย เปิดให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • บริการออกหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต
 • บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
 • บริการออกหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ
 • บริการตั๋วเรียกเก็บ
 • Bill Discounts
 • บริการออกหนังสือค้ำประกัน
 • Standby Letters of Credit

สินเชื่อธุรกิจ

 • บริการเงินทุนโครงการ
 • บริการสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น
 • บริการสินเชื่อระยะกลางและระยะยาว
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Loan)

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนและโอนเงินไปต่างประเทศ
 • บริการดร๊าฟท์ต่างประเทศ
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินสด

บริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ
 • บัญชีเงินฝาก Escrow 

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน


บริการควบรวมและซื้อกิจการ


บริการด้านการลงทุน


เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพเริ่มเปิดให้บริการในรูปแบบสำนักงานตัวแทนในเวียดนามมาตั้งแต่ปี 2504 ต่อมาในปี 2535 ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยสาขาโฮจิมินห์ ซิตี้ เปิดในปี 2535 และสาขาฮานอย เปิดในปี 2537 เพื่อดูแลบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดธุรกิจในเวียดนาม และด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนแก่ลูกค้าของเรา ธนาคารกรุงเทพจึงได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลจากรัฐบาลเวียดนาม ในฐานะธนาคารยอดเยี่ยม ตลอดจนเป็นธนาคารต่างชาติรายแรกที่ได้รับอนุญาตให้ขยายกรอบเวลาในการดำเนินธุรกิจธนาคารในเวียดนามไปอีก 99 ปี จนถึงปี 2654 ด้วยเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่แข็งแกร่งของธนาคาร และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและตลาดเวียดนาม สาขาธนาคารในเวียดนามจึงพร้อมให้บริการแก่นักลงทุนจากไทย เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ที่มองหาโอกาสธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก AEC และตลาดอื่นๆ ทั่วโลก

ติดต่อเรา


สาขาโฮจิมินห์ ซิตี้


คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์, SVP และผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศเวียดนาม และผู้จัดการสาขาโฮจิมินห์ ซิตี้

Habour View Tower,
35 Nguyen Hue Street District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
โทร: (84) 28 3821 4396-8
โทรสาร: (84) 28 3821 3772
SWIFT: BKKB VN VX
อีเมล: bblhcm@bangkokbank.com

 

สาขาฮานอย


คุณศิริพร คุณเวชสุวรรณ, VP และผู้จัดการสาขา  

Unit 3, Level 3, International Centre Building,
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District,
Hanoi, Vietnam

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์เวลา 8.00-16.00 น.
โทร: (84) 24 3936 5903-8
โทรสาร: (84) 24 3826 7397 
SWIFT: BKKB VN VX HAN
อีเมล: bblhanoi@bangkokbank.com

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน