เวียดนาม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโฮจิมินห์ ซิตี้ และสาขาฮานอย เปิดให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • บริการออกหนังสือเลตเตอร์ออฟเครดิต
 • บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
 • บริการออกหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ
 • บริการตั๋วเรียกเก็บ
 • Bill Discounts
 • บริการออกหนังสือค้ำประกัน
 • Standby Letters of Credit

สินเชื่อธุรกิจ

 • บริการเงินทุนโครงการ
 • บริการสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น
 • บริการสินเชื่อระยะกลางและระยะยาว
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Loan)

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนและโอนเงินไปต่างประเทศ
 • บริการดร๊าฟท์ต่างประเทศ
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินสด

บริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ
 • บัญชีเงินฝาก Escrow 

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน


บริการควบรวมและซื้อกิจการ


บริการด้านการลงทุน


เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพเริ่มเปิดให้บริการในรูปแบบสำนักงานตัวแทนในเวียดนามมาตั้งแต่ปี 2504 ต่อมาในปี 2535 ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยสาขาโฮจิมินห์ ซิตี้ เปิดในปี 2535 และสาขาฮานอย เปิดในปี 2537 เพื่อดูแลบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดธุรกิจในเวียดนาม และด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนแก่ลูกค้าของเรา ธนาคารกรุงเทพจึงได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลจากรัฐบาลเวียดนาม ในฐานะธนาคารยอดเยี่ยม ตลอดจนเป็นธนาคารต่างชาติรายแรกที่ได้รับอนุญาตให้ขยายกรอบเวลาในการดำเนินธุรกิจธนาคารในเวียดนามไปอีก 99 ปี จนถึงปี 2634 ด้วยเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่แข็งแกร่งของธนาคาร และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและตลาดเวียดนาม สาขาธนาคารในเวียดนามจึงพร้อมให้บริการแก่นักลงทุนจากไทย เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ที่มองหาโอกาสธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก AEC และตลาดอื่นๆ ทั่วโลก

ติดต่อเรา


สาขาโฮจิมินห์


คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์, SVP และผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศเวียดนาม และผู้จัดการสาขาโฮจิมินห์

Harbour View Tower,
35 Nguyen Hue Street District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
โทร: (84) 28 3821 4396-8
โทรสาร: (84) 28 3821 3772
SWIFT: BKKB VN VX
อีเมล: bblhcm@bangkokbank.com

 

สาขาฮานอย


คุณศิริพร คุณเวชสุวรรณ, VP และผู้จัดการสาขา  

Unit 3, Level 3, International Centre Building,
17 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District,
Hanoi, Vietnam

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์เวลา 8.00-16.00 น.
โทร: (84) 24 3936 5903-8
โทรสาร: (84) 24 3826 7397 
SWIFT: BKKB VN VX HAN
อีเมล: bblhanoi@bangkokbank.com

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ