จีน

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เปิดให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งออก
 • บริการออกหนังสือค้ำประกัน

สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน
 • สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
 • สินเชื่อร่วมและสินเชื่อโครงการ

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • Forward Exchange Cover 
 • บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบส่งมอบทันที
 • Interest Rate Swap (IRS)

บริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก (On-Call Accounts)
 • Corporate Contracted Deposits
 • Non-resident Account

RMB Cross Border Settlement

RMB Bank Acceptance Business

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน

 • Outbound Investment
 • Belt & Road Projects
 • Merger and Acquisition

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งเดียวที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศจีน โดยเริ่มเปิดสาขาในประเทศจีนมาตั้งแต่ปี 2529 และในเดือนธันวาคม 2552 ธนาคารได้เปลี่ยนสถานะจากสาขาขึ้นเป็นธนาคารท้องถิ่น โดยใช้ชื่อว่าธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100% ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ และมีสาขาตั้งอยู่ในเมืองหลักๆ ของประเทศจีน ซึ่งประกอบด้วย เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เซี่ยเหมิน เสิ่นเจิ้น ฉงชิ่ง ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายและครบวงจรแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจทั้งในประเทศจีนและจากต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด สำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด สำนักงานใหญ่


คุณสิทธิชัย จิวัฒน์ธนากุล, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Bangkok Bank Building, 2/F (Zone B&C), 3/F, 4/F,
No.7 Zhongshan East-1 Road,
Huangpu District, Shanghai 200002,
The People’s Republic of China

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
โทร: (86-21) 2329 0100

โทรสาร: (86-21) 2329 0168
SWIFT: BKKB CN SH


สาขาปักกิ่ง

สาขาปักกิ่ง

Ms. Yu Song (Sunny), รักษาการผู้จัดการสาขา

New China Insurance Tower, 1/F,
No.12A Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District, Beijing 100022,
The People’s Republic of China

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
โทร: (86-10) 6569 0088
โทรสาร: (86-10) 6569 0000
SWIFT: BKKB CN SH PEK


สาขาเซี่ยเหมิน

สาขาเซี่ยเหมิน

Mr. Shu-Ming Yan (Simon), ผู้จัดการสาขา


Unit 101 & 102, 1/F and Unit 201, 2/F,

Xiamen Top Plaza No.2 Zhenhai Road,
Siming District Xiamen, Fujian Province 361001,

The People’s Republic of China


เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.

ทร: (86-592) 2979 889

โทรสาร: (86-592) 2979 890

SWIFT: BKKB CN SH SMN


สาขาเสิ่นเจิ้น

สาขาเสิ่นเจิ้น

คุณเยาวลักษณ์ ผาวิจิตร, ผู้จัดการสาขา

Hua Rong Building, 1/F (Unit 12) and 2/F (Unit 1-4 & 19),
No.178 Mintian Road, Futian District,
Shenzhen Municipality, Guangdong Province 518048,
The People’s Republic of China

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
โทร: (86-755) 3396 5800
โทรสาร: (86-755) 3396 5840
SWIFT: BKKB CN SH SZN


สาขาฉงชิ่ง

สาขาฉงชิ่ง
คุณรัตนา สรรพสิทธิ์วงศ์, ผู้จัดการสาขา

1F (L104 & L105) and 38F (Unit A),
HNA Poly International Plaza,
No.235 Minsheng Road,
Yuzhong District, Chongqing 400010,
The People’s Republic of China

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
โทร: (86-23) 6037 2300
โทรสาร: (86-23) 6037 2343
SWIFT: BKKB CN SH CQG


สาขาเซี่ยงไฮ้

สาขาเซี่ยงไฮ้

คุณศุภนงคราญ พินธุโสภณ, ผู้จัดการสาขา


Bangkok Bank Building, M/F, 2/F (Zone A),

No.7 Zhongshan East-1 Road,

Huangpu District, Shanghai 200002,

The People’s Republic of China


เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.

โทร: (86-21) 2329 0100

โทรสาร: (86-21) 2329 0101

SWIFT: BKKB CN SH SHA


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ