ฮ่องกง

ธนาคารกรุงเทพสาขาเซ็นทรัล ดิสทริค และเกาลูน ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

สินเชื่อธุรกิจ

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

  • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
  • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
  • บริการโอนเงินบาท

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริการเงินฝาก

  • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
  • บัญชีเงินฝากประจำ

Additional Payment Arrangement for Property Transactions (PAPT)

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพเปิดให้บริการสาขาต่างประเทศสาขาแรกในฮ่องกงในปี 2497

 

ติดต่อเรา

สาขาเซ็นทรัล ดิสทริค

สาขาเซ็นทรัล ดิสทริค


คุณสิทธิชัย จิวัฒน์ธนากุล, SVP และผู้จัดการทั่วไป

Bangkok Bank Building,
28 Des Voeux Road,
Central, Hong Kong

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
โทร: (85-2) 2801 6688
โทรสาร: (85-2) 2810 5679
SWIFT: BKKB HK HH
อีเมล: bbl.hk@bangkokbank.com


สาขาเกาลูน

สาขาเกาลูน


Ms. Candy Yip, Administration Officer

 

Bangkok Bank Building,

490-492 Nathan Road,

Yau Ma Tei, Kowloon,

Hong Kong


เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

โทร: (85-2) 2300 1888

โทรสาร: (85-2) 2780 5896


ข้อมูลทางการเงิน

 
ข้อมูลอัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Maintenance Ratio)
อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 30 กันยายน 2566 อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 31 มีนาคม 2566 อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 30 กันยายน 2565 อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 31 มีนาคม 2565 อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 30 กันยายน 2564 อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 31 มีนาคม 2564 อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 30 กันยายน 2563 อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 31 มีนาคม 2563อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 30 กันยายน 2562 อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 31 มีนาคม 2562 อัตราส่วนการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน: 30 กันยายน 2561

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ