ญี่ปุ่น

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโตเกียว และสาขาโอซากา เปิดให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งออก
 • บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสาร
 • บริการออกหนังสือค้ำประกัน หนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bonds)
 • Standby Letters of Credit

สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อระยะยาว
 • สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน
 • สินเชื่อโครงการ (Project Finance)

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินบาท

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ

บริการให้คำปรึกษา

 • บริการให้คำแนะนำลูกค้าธุรกิจไทยที่มีความสนใจลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
 • บริการให้คำแนะนำลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความสนใจลงทุนในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการธุรกรรมการเงินเต็มรูปแบบ โดยสาขาโตเกียวซึ่งเปิดให้บริการมายาวนานกว่า 60 ปี เป็นสาขาต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ 2 ของธนาคารกรุงเทพ ในขณะที่สาขาโอซาก้าเปิดให้บริการลูกค้ามานานกว่า 45 ปี ทั้งสองสาขาให้บริการธุรกรรมการเงินครบวงจรพร้อมทั้งมีบริการที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อสนับสนุนลูกค้าไทยที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับสนับสนุนลูกค้าญี่ปุ่นที่ต้องการมาลงทุนในประเทศไทยและอาเซียนอีกด้วย

ติดต่อเรา

สาขาโตเกียว

สาขาโตเกียว


คุณทวี พวงเกตุแก้ว, SVP และผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศญี่ปุ่น และผู้จัดการสาขาโตเกียว

Bangkok Bank Building,
8-10 Nishi-Shimbashi 2-Chome,
Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.
โทร: (81-3) 3503 3333
โทรสาร: (81-3) 3502 6420
Telex: (072) 24373 BANKOKBK
SWIFT: BKKB JP JT


สาขาโอซาก้า

สาขาโอซาก้า

คุณชณณัศฐ์ เฮงสกุล, VP

Bangkok Bank Building,
9-16 Kyutaromachi 1-Chome, 
Chuo-ku, Osaka 541-0056, Japan

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.
โทร: (81-6) 6263 7100
โทรสาร: (81-6) 6263 6286
SWIFT: BKKB JP JT OSA

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ