สหรัฐอเมริกา

ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก เป็นสาขาที่ดำเนินการภายใต้การอนุญาตของรัฐบาลสหรัฐฯ และเปิดให้บริการทางการเงินหลากหลายประเภทแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งออก
 • บริการค้ำประกันการชำระเงิน

สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน
 • สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
 • สินเชื่อโครงการ

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • Forward Exchange Cover
 • บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบส่งมอบทันที

บริการเงินฝาก (ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด)

 • บัญชีเงินฝากประจำ
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเริ่มเปิดดำเนินการในฐานะสำนักงานตัวแทนในปี 2508 และในปี 2514 ธนาคารได้เปลี่ยนสถานะจากสำนักงานตัวแทนเป็น Agency ต่อมาในปี 2527 ธนาคารก็ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้การอนุญาตของรัฐบาลสหรัฐฯ และตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน ธนาคารได้เปิดทำการอยู่ที่อาคารเลขที่ 29 ถนนบรอดเวย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงธุรกรรมในสกุลดอลลาร์สหรัฐ และให้การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจและการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่

ติดต่อเรา

สาขานิวยอร์ก

สาขานิวยอร์ก

คุณฐิติพงศ์ ประเสริฐศิลป์, VP และผู้จัดการสาขา

29 Broadway, 19th Floor,
New York, NY 10006, USA

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์เวลา 9.00-17.00 น.
โทร: (1-212) 422 8200
โทรสาร: (1-212) 422 0728
SWIFT: BKKB US 33
FED Routing No: 026008691
CHIPS ABA: 0869
อีเมล: helpdesk.nyb@bbl.co.th


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน