สัมมนา "กลยุทธ์รับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

ธนาคารกรุงเทพ ตอบรับกระแสความสนใจด้านกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ด้วยการจัดงานสัมมนาพิเศษเฉพาะลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ในหัวข้อ "กลยุทธ์รับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ณ โรงแรม วอร์ดอล์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี และกฎหมาย มาบรรยายให้ความรู้แบบจัดเต็ม ทั้งเจาะลึกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ และรู้ลึกกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และเทคนิคการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพทางภาษี พร้อมตอบทุกข้อสงสัยในการวางแผนทางภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟมาร่วมงานสัมมนากันอย่างคับคั่งรับศักราชใหม่

 

Template ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เอกสารประกอบการบรรยาย

ชมคลิปย้อนหลัง


เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ
โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ
เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง