Health Talk: สูงวัย...ไกลล้ม

บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟร่วมใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย เรียนเชิญ รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี นักกายภาพระบบประสาท และทีมจากซีเนียร์กันยา คลินิกกายภาพบำบัด มาบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมสัมมนา Health Talk: สูงวัย...ไกลล้ม โดยนอกจากลูกค้าทุกท่านจะได้เรียนรู้ปัจจัยทั้งหมดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการล้มของผู้สูงวัยแล้ว ทุกท่านยังได้ทดสอบการทรงตัว เพื่อให้คุณหมอประเมินสมดุลร่างกาย นอกจากนี้ ทุกท่านยังได้เรียนรู้แนวทางป้องกันความเสี่ยงล้มด้วยการสร้างสุขภาวะที่ถูกต้อง พร้อมขยับร่างกายไปตามท่ากายบริหารที่เน้นเรื่องการทรงตัวกันอย่างอารมณ์ดี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ลูกค้าได้รับทั้งความสนุกสนานและได้รับความรู้กลับไปกันแบบจัดเต็ม

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ
โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ
เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง