New Year New Me: Live Longer Feel Better

บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ จัดกิจกรรม Health Talk หัวข้อ "New Year New Me: Live Longer Feel Better" บรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากไวทัลไลฟ์ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายแบบเฉพาะบุคคล วิธีการรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันการเกิดโรคร้าย รวมถึงวิธีการดูแลตัวเองในยุคที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยภายในงาน มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และอภินันทนาการแพ็กเกจบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงเพื่อสุขภาพและความงาม (Hyperbaric Oxygen Therapy) มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่สมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟทุกท่าน นอกจากได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดีมีประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้นำมาดูแลสุขภาพตัวเองได้ในทุกช่วงวัยแล้ว ยังได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีจากไวทัลไลฟ์ที่ออกแบบโปรแกรมแบบเฉพาะบุคคล เพื่อลูกค้าคนสำคัญของบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะอีกด้วย

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ
โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ
เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง