จุดเด่นบริการ

สะดวก

โอนเงินไปต่างประเทศด้วยตนเองได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

ประหยัด

ค่าธรรมเนียมประหยัดกว่าการโอนเงินที่เคาน์เตอร์สาขา

ปลอดภัย

ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลากหลายวัตถุประสงค์ให้เลือกโอน
สำหรับบุคคลไทย

 • ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา (Educational expenses)
 • ค่าใช้จ่ายเดินทาง ท่องเที่ยว (Travel expenses)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Personal expenses)
 • ค่าสินค้า (Payment for goods)
 • ค่าบริการ (Payment for services)
 • ค่าจ้างชาวต่างชาติ (Wage paid to foreigners)
 • ค่าใช้จ่ายเพื่ออยู่อาศัยต่างประเทศถาวร (Residence expenses)
 • ช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศถาวร (Family support)
 • เงินให้เป็นของขวัญ (Gifts)

สำหรับบุคคลต่างชาติ

 • โอนเงินรายได้จากการทำงานในประเทศไทยไปต่างประเทศ (Repatriation of income)
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา (Educational expenses)
 • ค่าใช้จ่ายเดินทาง ท่องเที่ยว (Travel expenses)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Personal expenses)
 • ค่าสินค้า (Payment for goods)
 • ค่าบริการ (Payment for services)
 • เงินให้เป็นของขวัญ (Gifts)
ค่าธรรมเนียม
 • กรณีเลือกชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพ 300 บาท ต่อรายการ (ปกติ 400 บาท ต่อรายการ)
 • กรณีเลือกชำระค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพและธนาคารในต่างประเทศ* 1,050 บาท ต่อรายการ (ปกติ 1,150 บาท ต่อรายการ)

ยกเว้นสกุลเงิน JPY 2,400 บาท ต่อรายการ (ปกติขั้นต่ำ 2,500 บาท ต่อรายการ) และสกุล HKD 1,350 บาท ต่อรายการ (อัตราปกติ)

*ผู้รับเงินในต่างประเทศอาจไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน หากธนาคารในต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนจ่ายเงินให้ผู้รับเงิน
สมัครบริการ
สมัครผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 1. เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 2. คลิก “โอนเงิน” และเลือก “เพิ่มบัญชีบุคคลอื่นต่างประเทศ”
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งคำขอระหว่างเวลา 6.00-21.00 น. ในวันทำการธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งผลการขอใช้บริการไปยังอีเมลของคุณภายใน 3 วัน ทำการธนาคาร

หลังจากสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งสำเร็จแล้ว คุณยังสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับเงินโอนต่างประเทศและยกเลิกบัญชีผู้รับเงินโอนต่างประเทศผ่านทางบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้เช่นเดียวกัน

สมัครผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ

กรณีคุณใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งแล้ว คุณสามารถพิมพ์ใบคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งด้วยตนเองจากหน้าจอบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และนำไปยื่นสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 2. คลิก “โอนเงิน” และเลือก “โอนเงินไปต่างประเทศ”
 3. คลิก “พิมพ์” และเลือก “ใบสมัคร” ด้านขวาบนหน้าจอบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 4. กรอกข้อมูลในคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน
 5. นำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศฯ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยื่นสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

กรณีคุณยังไม่เคยสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง คุณสามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมกับสมัครบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ โดยขอรับคำแนะนำการสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

ธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการหลังจากที่คุณได้สมัครใช้บริการ เมื่อคำขอใช้บริการของคุณได้รับอนุมัติแล้ว บัญชีผู้รับเงินโอนที่คุณลงทะเบียนไว้จะแสดงบนหน้าจอโอนเงินไปต่างประเทศโดยอัตโนมัติ

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้)
 • สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบรับสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (สำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings เจ้าหน้าที่สาขาจะให้คำแนะนำการสมัครแก่คุณ)

บุคคลต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง
 • สมุดบัญชี/สมุดเช็ค/ใบรับสมุดเช็คของบัญชีเงินฝากที่ใช้กับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
เงื่อนไขบริการ
 • รายการโอนเงินระหว่างเวลา 8.30-17.00 น. ในวันทำการ ธนาคารจะดำเนินการทันที หากทำรายการนอกเวลาดังกล่าวหรือทำรายการโอนเงินแบบกำหนดวันที่ล่วงหน้า ธนาคารจะดำเนินการในเวลาประมาณ 9.00 น. ของวันทำการถัดไปหรือวันที่คุณระบุไว้
 • ธนาคารจะทำรายการโอนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนราคาขายโอนเงิน Selling Rate T/T ตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะที่ธนาคารดำเนินการ
 • วงเงินโอนไปต่างประเทศสูงสุด 2,000,000 บาท ต่อรายการ ต่อวัน (รวมวงเงินกับการใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง บริการพร้อมเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน)
 • หากคุณได้กำหนดค่าบริการแจ้งเตือนไว้ในระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งการโอน ธนาคารจะส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้ทราบทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ