ทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาโอนเงินผิดบัญชี/ผิดจำนวน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์


ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ