รู้ไว้ก่อนตกเป็นเหยื่อ! เปิดมาตรการรับมือมิจฉาชีพ

ปัจจุบันมิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้ช่องว่างจากเทคโนโลยีในการหลอกลวงประชาชน เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กัลูกค้า  สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆ จึงได้ร่วมมือกัน เปิดมาตารการป้องกันและรับมือภัยธุรกิจทางการเงิน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ป้องกันการตกเป็นเหยื่อ รวมทั้งเผยแพร่วิธีการจัดการและรับมือหากกลายเป็นผู้เสียหายจากกลลวงมิจฉาชีพ

 

ที่มา: สมาคมธนาคารไทย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ