บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID

ทางเลือกใหม่ในการทำธุรกรรมออนไลน์กับกรมสรรพากร

กรมสรรพากรพร้อมให้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID Platform เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าทำธุรกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยเริ่มใช้กับบริการยื่นแบบฯ ชำระภาษีออนไลน์ (e-Filing) และการตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account)

ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวตนผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารได้อย่างสะดวก มั่นใจ และปลอดภัย รวมทั้งสามารถต่อยอดการยืนยันตัวตนไปถึงการใช้บริการอื่นๆ ของกรมสรรพากรที่จะมีขึ้นในอนาคต

การลงทะเบียนบริการ NDID ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

การยืนยันตัวตนด้วย NDID เพื่อยื่นแบบฯ ชำระภาษีออนไลน์ (e-Filing)

การยืนยันตัวตนด้วย NDID เพื่อตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษีใน My Tax Account

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center 1161 หรือธนาคารกรุงเทพ โทร. 0 2645 5555

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ