พระกฐินพระราชทาน

ธนาคารกรุงเทพอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ไปทอดถวาย ณ วัดพระบรมธาตุ เจดียาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยท่านประธานกรรมการบริหาร คุณเดชา ตุลานันท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานธนาคาร หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย คุณชวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คุณไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนข้าราชการจากหน่วยงานในจังหวัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง โดยธนาคาร พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,146,640 บาท

ธนาคารกรุงเทพเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่รับสนองพระมหากรุณาธิคุณ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 ด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระในการทำนุบำรุงศาสนาและร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบไป

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน