พระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ธนาคารกรุงเทพน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 53 ณ วัดคิรีวิหาร พระรามหลวง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 โดยท่านประธานกรรมการบริหาร คุณเดชา ตุลานันท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานธนาคาร หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดตราด นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิ้มป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คุณณัฐพงศ์ สงวนจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยธนาคาร พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,139,371.00 บาท

ธนาคารกรุงเทพเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่รับสนองพระมหากรุณาธิคุณ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 53 ด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระในการทำนุบำรุงศาสนาและร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบไป

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน