รายละเอียดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

ประจำปี 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 • เป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
 • คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ระยะเวลาฝึกงาน

 

ประมาณ 40 วัน ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

 

สถานที่ฝึกงาน

 

 • สำนักงานใหญ่สีลม
 • สำนักงานพระราม 3
 • สำนักงานพระราม 9
 • สำนักงานพลับพลาไชย/วรจักร
 • สาขาธนาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

เบี้ยเลี้ยงการฝึกงาน


พิจารณาให้ตามวันและเวลาที่เข้าฝึกจริง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน ตามนโยบายของธนาคาร

 

กำหนดการรับสมัคร

 

เปิดรับสมัครผ่านการลงทะเบียน QR ในกิจกรรม Job Fair ณ มหาวิทยาลัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมกลุ่มเพื่อคัดเลือกตามคุณลักษณะที่ธนาคารต้องการ  วันที่ 6 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 2 เมษายน 2564

ปฐมนิเทศการฝึกงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ระยะเวลาฝึกงาน

วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564

ปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 


**ปิดรอบการรับสมัคร**

 


หมายเหตุ:

 

 • นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาในระยะเวลาโครงการฝึกงานตามช่วงเวลาที่ประกาศ
 • การฝึกในช่วงเวลานอกเหนือจากที่ประกาศ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร
 • ขั้นตอนการคัดเลือกและจำนวนการจัดรับนักศึกษาพิจารณาจากความเหมาะสมและความพร้อมของธนาคารในช่วงเวลาที่ประกาศไว้
 • ธนาคารจะออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ เฉพาะนักศึกษาที่เข้าฝึกงานไม่ต่ำกว่า 80% ของช่วงเวลาตามที่กำหนด

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวลักษณ์ ชีวมงคล โทร. 063 213 4315 หรือ (66) 0 2296 8170

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063 213 4315
หรือ (66) 0 2296 8170

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063 213 4315
หรือ (66) 0 2296 8170