แจ้งปรับเวลาปิดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว


สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ธนาคารกรุงเทพขอแจ้งปรับเวลาปิดให้บริการของสาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเวลาเปิดทำการจากผลการค้นหาด้านล่าง

ดูรายชื่อสาขาที่ปรับเวลาปิดให้บริการได้ ที่นี่

สาขา/จุดให้บริการ


                    คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ