จุดเด่นบริการ

เพิ่มโอกาสการขาย

ช่วยให้ขายสินค้าได้ง่ายขึ้นเพราะสามารถชำระผ่านโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารในประเทศไทยได้

วางใจ ตรวจสอบได้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าทุกวัน และจะจัดส่งรายงานให้ร้านค้าผ่านทาง Web Portal (EDDS) ของธนาคาร

เพิ่มความคล่องตัว

ลดภาระต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสด และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการ QR Code Payment on EDC เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินแทนการใช้เงินสด พร้อมรองรับแอปพลิเคชัน
‘บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง’ และโมบายแบงกิ้งของธนาคารไทยทุกธนาคาร

สมัครใช้บริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน
ติดต่อเรา (66) 0 2638 4848

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน
ติดต่อเรา (66) 0 2638 4848