จุดเด่นบัญชี

benefit

สะดวก ง่าย

เปิดบัญชีในสกุลเงินบาท เพื่อออมสำหรับใช้หมุนเวียนในการทำธุรกิจ 

benefit

คล่องตัว

เปิดได้เฉพาะบัญชีสะสมทรัพย์
จัดการธุรกรรมการเงินได้อย่างคล่องตัว

benefit

บริหารบัญชีง่ายๆ

ตอบโจทย์การประกอบกิจการในรูปบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดบัญชี
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน