เกี่ยวกับ AEC Business Leader

หลักสูตร AEC Business Leader Program เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึก เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเตรียมความพร้อมและเริ่มต้นธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างประสบความสำเร็จ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เชิงลึกและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน พร้อมสร้างเครือข่ายทางการค้า และมุ่งสู่การเป็นตัวจริงทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างมุมมองและความเข้าใจเชิงลึกต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศอาเซียน
 • สร้างทักษะ การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในบริบทเฉพาะของประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน
 • สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการทำธุรกิจ และการเจาะตลาดประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
 • สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ให้เกิดการต่อยอดและความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆ ต่อไป
 • มีความรู้เชิงลึกและเชิงปฏิบัติการในประเทศ AEC ที่ตนเองสนใจเข้าไปลงทุน

AEC Business Leader Program รุ่นที่ 4

โครงสร้างหลักสูตร

 • เจาะลึกการทำธุรกิจในอาเซียน
 • พัฒนาทักษะธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เข้าใจกลไกส่งเสริมธุรกิจ
 • เชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจ
 • ประกวดแผนธุรกิจ

รูปแบบการเรียนรู้

 • อมรมเข้มข้น 13 สัปดาห์
 • แบ่งปันประสบการณ์ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • แบ่งกลุ่มจัดทำแผนธุรกิจ

สิทธิประโยชน์

 • เดินทางไปดูงานต่างประเทศ
 • รับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว
 • เข้าร่วมงาน Business Matching
 • สำรองที่นั่ง VIP งานสัมมนา
 • รับคู่มือเกี่ยวกับการลงทุนในอาเซียน

การอบรมและค่าใช้จ่าย

 • ระยะเวลาอบรม 115 ชั่วโมง รวมกิจกรรมนอกห้องเรียน และการดูงานต่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่าย 100,000 บาท ต่อท่าน

สมัครร่วมโครงการ

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • วิธีการสมัคร
 • กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • รายละเอียดหลักสูตร
 • รายละเอียดทริปดูงานต่างประเทศ
 • รายชื่อวิทยากร
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758