เกี่ยวกับ AEC Business Leader


หลักสูตร AEC Business Leader Program เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึก เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเตรียมความพร้อมและเริ่มต้นธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างประสบความสำเร็จ เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เชิงลึกและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน พร้อมสร้างเครือข่ายทางการค้า และมุ่งสู่การเป็นตัวจริงทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

วัตถุประสงค์
 • เสริมสร้างมุมมอง และความเข้าใจเชิงลึก ต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศอาเซียน
 • สร้างทักษะ การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในบริบทเฉพาะของประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน
 • สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการทำธุรกิจ และการเจาะตลาดประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
 • สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ให้เกิดการต่อยอดและความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆ ต่อไป
 • มีความรู้เชิงลึกและเชิงปฏิบัติการ ในประเทศ AEC ที่ตนเองสนใจเข้าไปลงทุน

AEC Business Leader Program รุ่นที่ 3


โครงสร้างหลักสูตร

 • Regional Insights
 • Business Skills and Trends
 • Business Support and Facilitation
 • High-Level Business Networking
 • Group Exercise

รูปแบบการเรียนรู้

 • Classroom
 • Experiences Sharing
 • Group Exercise & Activities

สิทธิประโยชน์

 • เดินทางไปดูงานต่างประเทศ
 • รับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว
 • เข้าร่วมงาน Business Matching
 • สำรองที่นั่ง VIP งานสัมมนา
 • รับคู่มือเกี่ยวกับการลงทุนในอาเซียน

การอบรมและค่าใช้จ่าย

 • ระยะเวลาอบรม 115 ชั่วโมง รวมกิจกรรมนอกห้องเรียน และการดูงานต่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่าย 100,000 บาท ต่อท่าน

สมัครร่วมโครงการ

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • วิธีการสมัคร
 • กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • รายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมอบรม
 • วิทยากรหลักสูตร
 • รายละเอียดหลักสูตร
 • คอร์สของรุ่นที่ผ่านมา

ไฮไลท์โครงการ


AEC Business Leader Program รุ่นที่ 1


AEC Business Leader Program รุ่นที่ 2


AEC Business Leader Program รุ่นที่ 3

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758