อินโดนีเซีย

ธนาคารกรุงเทพ สาขาจาการ์ตา, สาขาย่อยสุราบายา และ สาขาย่อยเมดาน เปิดให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • บริการออกหนังสือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
 • บริการรับซื้อและเรียกเก็บตั๋วสินค้าขาออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสาร
 • บริการออกหนังสือค้ำประกัน, หนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) และ หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)
 • Bank Payment Obligations (BPO)

สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อโครงการ สินเชื่อก่อนการส่งออก
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินบาท

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • Forward Exchange Cover
 • บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบส่งมอบทันที
 • Swap Exchange
 • Interest Rate Swap (IRS)

บริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝาก Jasa Giro under current account
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาจาการ์ตา ตั้งขึ้นในปี 2511 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อให้บริการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และมีสาขาย่อย 2 แห่งในสุราบายา และเมดาน

 

ติดต่อเรา

สาขาจาการ์ตา

สาขาจาการ์ตา


คุณนิฎฐพงษ์ เสนะวงศ์ VP และผู้จัดการทั่วไป

Jalan M.H. Thamrin No. 3,
Jakarta 10110 Indonesia,
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041, Indonesia)

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
โทร: (62) 21 231 1008
โทรสาร: (62) 21 385 3881, (62) 21 231 0070
SWIFT: BKKB ID JA
อีเมล: bbl.jk@bangkokbank.com

 

สาขาย่อยสุราบายา

สาขาย่อยสุราบายา


Mr. Zainal Karnadi ผู้จัดการสาขา

JL. Raya Darmo No.73, 
Surabaya 60265, Indonesia

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.
โทร: (62) 31 566 2333
โทรสาร: (62) 31 568 3338

 

สาขาย่อยเมดาน

สาขาย่อยเมดาน


Mr. Hartono ผู้จัดการสาขา

Medan Sub-Branch B&G Tower,
Ground Floor Jalan Putri Hijau No.10,
Medan 20111, Indonesia

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.
โทร: (62) 61 8001 0700
โทรสาร: (62) 61 8001 0703

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน