อินโดนีเซีย

ธนาคารกรุงเทพได้รับโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นธนาคารเพอร์มาตา ประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 12 ในอินโดนีเซีย และเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง หลังจากธนาคารเพอร์มาตาเข้าร่วมเป็นบริษัทในเครือ ปัจจุบันธนาคารมีสาขากว่า 300 แห่งในอินโดนีเซีย พร้อมให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ประกอบด้วย

ธุรกิจรายย่อย

 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันและสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา
 • กองทุนรวม
 • พันธบัตรและผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • บัตรเครดิตและสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ประกันและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

ธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่

 • สินเชื่อหมุนเวียน
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี
 • วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • เงินกู้ระยะยาว

บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์

 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันและสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • สินเชื่อทางการค้าและบริการจัดการทางการเงิน
 • บริการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • บริการออกหนังสือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
 • บริการรับซื้อและเรียกเก็บตั๋วสินค้าขาออกภายใต้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสาร
 • บริการออกหนังสือค้ำประกัน, หนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) และ หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)
 • Bank Payment Obligations (BPO)
 • สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ

สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อโครงการ
 • สินเชื่อก่อนการส่งออก สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินบาท

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • Forward Exchange Cover
 • บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบส่งมอบทันที
 • Swap Exchange
 • Interest Rate Swap (IRS)

บริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝาก Jasa Giro under current account
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ

เกี่ยวกับเรา

อินโดนีเซียเป็นตลาดที่สำคัญของธนาคารกรุงเทพมาอย่างยาวนาน โดยธนาคารได้ดำเนินกิจการในอินโดนีเซียมานานกว่าครึ่งศตวรรษและได้ตั้งสาขาแรก ณ กรุงจาการ์ตา เมื่อปี 2511 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อให้บริการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และมีสาขาย่อย 2 แห่งในสุราบายา และเมดาน ในปี 2555 และปี 2556 ตามลำดับ

ในปี 2563 ธนาคารกรุงเทพได้เข้ามาถือหุ้นธนาคารเพอร์มาตาส่งเสริมให้ธนาคารสามารถให้บริการด้านการเงินที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้าธุรกิจรายย่อย ลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้ากลุ่มที่ประสงค์ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์

นอกจากนี้ ธนาคารเพอร์มาตายังสามารถพร้อมนำเสนอบริการทางการเงินให้กลุ่มลูกค้าต่างประเทศทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อธนาคารเพอร์มาตากลายเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม BUKU IV ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระดับสูงสุดที่จัดระดับโดยธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซียตามขนาดเงินลงทุน

 

ติดต่อเรา

สาขาจาการ์ตา

สาขาจาการ์ตา


คุณนิฎฐพงษ์ เสนะวงศ์ VP และผู้จัดการทั่วไป

Jalan M.H. Thamrin No. 3,
Jakarta 10110 Indonesia,
(P.O. Box 4165, Jakarta 11041, Indonesia)

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
โทร: (62) 21 231 1008
โทรสาร: (62) 21 385 3881, (62) 21 231 0070
SWIFT: BKKB ID JA
อีเมล: bbl.jk@bangkokbank.com

 

สาขาย่อยสุราบายา

สาขาย่อยสุราบายา


Mr. Zainal Karnadi ผู้จัดการสาขา

JL. Raya Darmo No.73, 
Surabaya 60265, Indonesia

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.
โทร: (62) 31 566 2333
โทรสาร: (62) 31 568 3338

 

สาขาย่อยเมดาน

สาขาย่อยเมดาน


Mr. Hartono ผู้จัดการสาขา

Medan Sub-Branch B&G Tower,
Ground Floor Jalan Putri Hijau No.10,
Medan 20111, Indonesia

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.
โทร: (62) 61 8001 0700
โทรสาร: (62) 61 8001 0703

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน