สิงคโปร์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์ ดำเนินการในฐานะธนาคารพาณิชย์ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วยบริการทางการเงินครบวงจร อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งออก
 • อื่นๆ

สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน
 • สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี
 • สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเงินทุนหมุนเวียน
 • สินเชื่อระยะยาว

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินบาท

บริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก (On-Call Accounts) 

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์ เปิดดำเนินการในวันที่ 30 มีนาคม 2500 ที่ถนน South Bridge ด้วยพนักงานจำนวน 14 คน
จากนั้นในเดือนกันยายน ปี 2504 ได้ย้ายที่ทำการสาขาไปยังถนน New Bridge เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวมากขึ้น ธนาคารกรุงเทพ สาขาสิงคโปร์ เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 คน ธนาคารจึงตัดสินใจสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่ในปี 2517 ด้วยความมั่นใจในศักยภาพของประเทศสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินและได้ย้ายที่ทำการไปยังอาคารเลขที่ 180 Cecil Street ในปี 2521 ปัจจุบัน ธนาคารได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เพื่อให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล

ติดต่อเรา

สาขาสิงคโปร์


คุณณัฐติกา กันพะวง, VP และผู้จัดการทั่วไป

180 Cecil Street, 
Bangkok Bank Building, Singapore 069546

(P.O. Box 941, Singapore 901841)

 

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-15.30 น.

โทร: (65) 6410 0400

โทรสาร: (65) 6225 5852

SWIFT: BKKB SG SG

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี: Deposits.SG@bangkokbank.com

ข้อมูลทั่วไป: Customersvc.SG@bangkokbank.com

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ