สหราชอาณาจักร

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน เปิดให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ

บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

 • บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
 • บริการออกหนังสือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
 • บริการออกหนังสือค้ำประกัน
 • บริการออกหนังสือค้ำประกันการออกสินค้าทางเรือ
 • ตั๋วเรียกเก็บ
 • Bill Discounts
 • Standby Letters of Credit

สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเงินทุนหมุนเวียน
 • สินเชื่อระยะกลางและระยะยาว
 • สินเชื่อโครงการ
 • สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
 • Acquisition Finance

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 • บริการรับเงินโอนและโอนเงินไปต่างประเทศ
 • บริการโอนเงินภายในประเทศ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • Forward Exchange Cover
 • บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบส่งมอบทันที
 • Swap Exchange

*ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ 

บริการเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
  (On-Call Accounts)
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ

*สำหรับสกุลเงิน GBP, USD, EUR และสกุลเงินหลักอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรและยุโรป โดยธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน เปิดให้บริการมายาวนานร่วม 60 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากกรมการกำกับดูแลด้านการเงินในสหราชอาณาจักร ให้เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2500 ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน ให้บริการทางการเงินครบวงจร ได้แก่ บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า สินเชื่อเพื่อธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการเงินฝาก รวมถึงบริการอำนวยความสะดวกในการโอนเงินรายได้ เช่น เงินบำนาญจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรหรือจากภาคเอกชน มายังบัญชีของท่านที่มีกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา

สาขาลอนดอน

สาขาลอนดอน

คุณพีริยเทพ หอมหวล, SVP และผู้จัดการสาขา


Exchequer Court,

33 St. Mary Axe, London

EC3A 8BY, United Kingdom


เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.

โทร: (44) 20 7929 4422 (สำหรับโทรนอกสหราชอาณาจักร) หรือ 020 7929 4422 (สำหรับโทรภายในสหราชอาณาจักร)

โทรสาร: (44) 20 7283 3988 (สำหรับโทรนอกสหราชอาณาจักร) หรือ 020 7283 3988 (สำหรับโทรภายในสหราชอาณาจักร)

SWIFT: BKKB GB 2L

อีเมล: London_operations@bangkokbank.com


ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน
เงินฝากของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน ได้รับความคุ้มครองตาม "โครงการการจ่ายคืนเงินฝากของสถาบันการเงิน (Financial Services Compensation Scheme, FSCS)" ซึ่งจะจ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงินของธนาคาร หากธนาคารไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฝากเงินได้ ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าบุคคล และธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับการคุ้มครองจากโครงการดังกล่าว

ในกรณีบัญชีเงินฝากที่มีเจ้าของรายเดียว ผู้ฝากเงินมีสิทธิเรียกร้องให้จ่ายคืนเงินฝากได้ไม่เกิน 85,000 ปอนด์ สำหรับกรณีบัญชีเงินฝากที่มีเจ้าของร่วม เจ้าของบัญชีร่วมแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องให้จ่ายคืนเงินฝากได้ตามส่วนที่บุคคลนั้นมีสิทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินรายละ 85,000 ปอนด์ รวมวงเงินคุ้มครองทั้งสิ้น 170,000 ปอนด์ การจำกัดวงเงินคุ้มครองสูงสุดที่ผู้ฝากเงินแต่ละรายจะได้รับการจ่ายคืนเงินฝากไม่เกินรายละ 85,000 ปอนด์ นี้ ให้รวมเอาบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของผู้ฝากในธนาคารแห่งเดียวกันนั้น ซึ่งรวมถึงเงินฝากตามส่วนที่บุคคลนั้นมีสิทธิในบัญชีร่วมด้วย ไม่ได้คิดแยกเป็นรายบัญชี

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการจ่ายคืนเงินฝาก รวมถึงจำนวนเงินที่จะได้รับการคุ้มครองและสิทธิ์เรียกร้องให้จ่ายคืนเงินฝาก โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ FSCS www.FSCS.org.uk
 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน