บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 

 

1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64

รับ Cash Back 300 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ใน 1 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่อนุมัติบัตร    

สมัครบัตร 


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • ให้สิทธิ์ผู้สมัครบัตรหลักที่เป็นผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาก่อน หากเคยถือและได้ยกเลิกไปแล้ว ต้องยกเลิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เฉพาะลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต ระหว่าง 1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ขั้นต่ำ 3,000 บาท ภายใน 1 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่อนุมัติบัตร รับเงินคืน 300 บาทเข้าในบัญชีบัตรเครดิต ให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้ชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรแล้ว
  • ต้องเป็นรายการใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าและสถานบริการเท่านั้น ไม่รวมรายการซื้อหน่วยลงทุน รายการชำระค่าประกัน รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ดอกเบี้ย ค่าปรับ ภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภท รวมถึงรายการแบ่งชำระ Be Smart และรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง 
  • หากผู้ถือบัตรมีบัตรมากกว่า 1 ประเภท จะนับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักรวมกัน ไม่นับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม
  • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษ Cash back 300 บาทตามโครงการ
  • บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ, บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) ไม่ร่วมโครงการ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ หากพบว่ารายการใช้จ่ายผ่านบัตร มิได้เป็นการซื้อสินค้าจริงแต่ทำเพื่อการสร้างยอดใช้จ่าย
  • ขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคงสถานภาพปกติ และไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต
  • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000  อีเมล: card.srv@bbl.co.th

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน