ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

 

ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการ SMS Account Alert 4 เดือนแรก* (ค่าธรรมเนียมบริการ 15 บาท / เดือน / บัญชี)

*สงวนสิทธิ์สำหรับบัญชีที่สมัครบริการ SMS Account Alert ใหม่และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นของบริการ SMS Account Alert มาก่อนเท่านั้น


1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 

 

สมัครบริการ SMS Account Alert ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางดังนี้ เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวงโฟน โทร. (66) 0 2645 6655 หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ

ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกรายการ โอน จ่าย เติม ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
(รายการโอนเงินข้ามเขต โอนเงินต่างธนาคารแบบเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนทันที โอนเงินพร้อมเพย์ ชำระบิลค่าสินค้าและบริการ และเติมเงิน)

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือโทร.1333

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน