บริการด้านต่างประเทศ 

 

เมื่อใช้บริการด้านต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 63 


ซื้อธนบัตรต่างประเทศ

รับส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อซื้อธนบัตรต่างประเทศที่ร่วมรายการ ด้วยสกุลเงิน ดังนี้ 

 

สกุลเงิน

ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยน ลดจาก ราคาขายธนบัตร (บาท)

  USD

0.15 บาท / หน่วย

  EUR

0.25 บาท / หน่วย
  GBP 0.25 บาท / หน่วย

  JPY (:100)

0.25 บาท / หน่วย

  SGD

0.25 บาท / หน่วย

  HKD

0.05 บาท / หน่วย

  AUD

0.25 บาท / หน่วย
  CNY 0.05 บาท / หน่วย

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • สามารถซื้อธนบัตรต่างประเทศหลังหักส่วนลดแล้วเทียบเท่าไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง
  • รับอัตราแลกเปลี่ยนขายธนบัตรต่างประเทศ (Bank Notes Selling Rates) หักส่วนลดตามโปรโมชั่น ณ วันและเวลา ที่ใช้บริการ
  • ใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน (FX BOOTH)
     

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ โทร. (66) 0 2626 4157-9

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน