พิเศษ ข้อเสนอสำหรับองค์กรที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll

สิทธิประโยชน์ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Bualuang Provident Fund)

 

 

ข้อเสนอ Bualuang Provident Fund ของ บลจ.บัวหลวง

 

  1. ส่วนลดพิเศษ ค่าจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ปกติ 30,000 บาท/บริษัท)
  2. ฟรี 2 ครั้ง/ปี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน (ปกติ 50 บาท/ครั้ง)
  3. ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำของสมาชิก องค์กรขนาดเล็กก็สามารถจัดตั้งได้
  4. ฟรี อบรมความรู้ด้านการเงินให้แก่พนักงาน (แบบออนไลน์/จัดที่ออฟฟิศลูกค้า)

 

หมายเหตุ:
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือน Bualuang Payroll เท่านั้น
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ บลจ.บัวหลวง กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร. 0 2645 5599 กด 0

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ