เที่ยวไหนก็สุขใจ เมื่อจองที่พักกับ Agoda

รับส่วนลด 15% ที่ www.agoda.com/unionpayth เมื่อชำระเงินผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท เครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการจองที่พักผ่านหน้าเว็บไซต์ www.agoda.com/unionpayth และชำระเงินผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท เครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น โดยรับส่วนลด 15% เมื่อจองที่พักทุกประเทศกับโรงแรมที่เข้าร่วม (จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 800 บาทต่อรายการ)
    • ระยะเวลาการจอง : 15 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66
    • ระยะเวลาเข้าพัก : 15 ก.ค. 65 - 30 มิ.ย. 67
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมที่เข้าร่วม และชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งโรงแรมดังกล่าวจะแสดงข้อความส่วนลด ในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง หลังจากใส่ หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท เครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ ที่ถูกต้อง 
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับห้องพักที่มีข้อความ "ร่วมโปรโมชั่น" ในหน้าผลการค้นหาที่พัก และใช้ได้กับห้องพักประเภท "จ่ายก่อน" และ "จ่ายทันที" เท่านั้น   โดยโปรโมชั่นนี้ใช้ไม่ได้กับการจองห้องพักประเภท "ชำระเงิน ณ ที่พัก"
  • สงวนสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะค่าห้องพัก (ยกเว้นค่าภาษีท้องถิ่น, ค่าบริการ, และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ) และต้องชำระเงินค่าห้องพัก ผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/unionpayth เท่านั้น กรณีเลือกช่องทางชำระเงินที่โรงแรมจะไม่ได้รับส่วนลดนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และ Agoda กำหนด
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง www.agoda.co.th/info/agoda_faq.html หรือ ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ