เพื่อนสนิท ก็ไม่สู้ เพื่อนสมัคร

รับเงิน 100 บาทได้ง่ายๆ เพียงชวนเพื่อนสมัครบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ครบทุก 2 คน ตั้งแต่ 17 เม.ย. 62 - 31 ก.ค. 62

3 ขั้นตอนเพื่อรับเงิน

1. ชวนเพื่อนสมัคร Bualuang mBanking สำเร็จแล้ว เข้าไปที่เมนู Rewards

2. ให้เพื่อนกรอกรหัสผู้แนะนำ ที่เมนู Rewards ภายในวันแรกที่สมัคร


 • รหัสผู้แนะนำคือ M ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ที่ใช้สมัครบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งของผู้แนะนำ

3. ผู้แนะนำรอรับเงิน 100 บาท เข้าบัญชีที่ผูกไว้กับ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เมื่อชวนเพื่อนสมัครบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และเข้าใช้งานครั้งแรก (Sign On)
 • เพื่อนที่สมัครใหม่จะต้องกรอก "รหัสผู้แนะนำ" ที่เมนู Rewards ในบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งของตนเอง ภายในวันแรกที่สมัครและเข้าใช้บริการ
  • รหัสผู้แนะนำคือ M ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ที่ใช้สมัครบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งของผู้แนะนำ (ตัวอย่าง M0812345678)
  • รหัสผู้แนะนำสำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ (Bualuang Payroll) คือ AA ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ที่ใช้สมัครบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งของผู้แนะนำ (ตัวอย่าง AA0812345678)

  *ผู้แนะนำจะต้องเลือกใช้ รหัส M หรือ AA (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และต้องใช้รหัสเดิมในการแนะนำตลอดระยะเวลาโครงการ

 • ผู้แนะนำจะได้รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท เมื่อชวนเพื่อนสมัครและเข้าใช้งานครั้งแรกครบทุก 2 คน (โดยจะได้รับเงินผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งของผู้แนะนำ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับการแนะนำ 30,000 ราย ตลอดโครงการ
 • ระยะเวลาโครงการ 17 เม.ย. 62 - 31 ก.ค. 62
 • พนักงานธนาคารกรุงเทพไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน