จุดเด่นบริการ

คุ้มครองการเสียชีวิต

กรณีเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ รวมถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

คุ้มครองครอบคลุม

ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า เป็นต้น*

*ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

ซื้อง่ายผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

ประกันภัยการเดินทาง ทราเวลเฟิสต์

คุ้มครองครบ มั่นใจตลอดการเดินทาง ไม่ว่าทริปไหนก็อุ่นใจ มีให้เลือกทั้งทริปเดินทางต่างประเทศ หรือสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ทราเวลเฟิสต์ ต่างประเทศ

เลือกแผนความคุ้มครองได้อย่างมั่นใจ ที่มอบความคุ้มครองครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การรักษาพยายาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงการสูญหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเที่ยวบิน เป็นต้น

ทราเวลเฟิสต์ ศึกษาต่อในต่างประเทศ

มอบความคุ้มครองพิเศษ ทั้งการสูญเสียค่าเล่าเรียน การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ทั้งกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครบริการ

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ