บริการฝากเงิน ที่บิ๊กซี

วงเงินทำรายการและค่าธรรมเนียม

บริการ

วงเงินการทำรายการ

สาขาที่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียม

 

 

 

 

 

ฝากเงิน

 

 

 

ตั้งแต่ 1 - 20,000 บาท/รายการ

และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/วัน/ผู้ใช้บริการ

และรวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท/วัน/ผู้ใช้บริการ

(รวมทุกตัวแทน)

 

 

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์

บิ๊กซีเอ็กตร้า

บิ๊กซีมาร์เก็ต

บิ๊กซีฟู้ดเพลส

 

 

 

 

 

20 บาท/รายการ

(อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร)

 

 

ตั้งแต่ 1 - 5,000 บาท/รายการ

และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/วัน/ผู้ใช้บริการ

และรวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท/วัน/ผู้ใช้บริการ

(รวมทุกตัวแทน)

 

 

บิ๊กซีมินิ

(เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

 

จุดที่ให้บริการ
 • บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 • บิ๊กซีเอ็กตร้า 
 • บิ๊กซีมาร์เก็ต 
 • บิ๊กซีฟู้ดเพลส
 • บิ๊กซีมินิ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

ทุกวัน เวลาทำการ 09.00 น. - 22.00 น.

 
สิ่งที่ต้องเตรียม
บริการฝากเงินสด
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการฝากเงิน
 • เลขที่บัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์และกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ
 • เงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมการฝาก
   
ขั้นตอนการทำรายการ
ขั้นตอนการฝากเงินสด เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ฝากให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ที่บิ๊กซี
 • ลูกค้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการและกด ยืนยันทำรายการ
 • ระบุข้อมูลเพื่อทำรายการฝากเงิน ดังนี้
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ของผู้ฝาก
  • เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ ที่ต้องการนำฝาก (ตัวเลข 10 หลัก)
  • จำนวนเงินที่ต้องการฝาก (จำนวนเต็มถึงหลักหน่วย และไม่อนุญาตให้ใส่เศษสตางค์)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอ (ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเงิน และค่าธรรมเนียม) 
 • หากถูกต้อง กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำรายการ
 • ยื่นเงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 • ตรวจสอบเงินทอน (ถ้ามี) และเก็บใบบันทึกรายการฝากเงินที่ได้รับไว้เป็นหลักฐาน
   
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรณีทำธุรกรรมฝากเงิน ผ่านช่องทาง Banking Agent ก่อนเวลา 23.00 น. แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน หรือเงินไม่เข้าบัญชี ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) ภายในเวลา 19.00 น. ของวันถัดไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารหรือตัวแทน 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้บริการที่บิ๊กซี โทร. 1756 หรือ บัวหลวงโฟน โทร. 1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ