ฝากเงินสะดวก ทำได้ 24 ชม.

วงเงินทำรายการและค่าธรรมเนียม

บริการ

วงเงินการทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

 

 

ฝากเงิน

 

 

 

ตั้งแต่ 1 - 5,000 บาท/รายการ 

รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท/วัน/ผู้นำฝาก

และรวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท/วัน/ผู้นำฝาก (รวมทุกตัวแทน)

 

 

1 – 1,000 บาท

1,001 – 3,000 บาท

3,001 – 4,000 บาท

4,001 – 5,000 บาท

 

 

35 บาท/รายการ

50 บาท/รายการ

60 บาท/รายการ

70 บาท/รายการ

สิ่งที่ต้องเตรียม

บริการฝากเงินสด

 • เลขประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการฝากเงิน
 • เลขที่บัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์และกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ
 • เงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมการฝาก (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี หากใส่เงินเกินระบบจะเก็บยอดเงินคงเหลือเพื่อใช้กับบริการอื่นในตู้บุญเติม แต่จะไม่สามารถใช้กับบริการฝากเงินในครั้งต่อไปได้)
ขั้นตอนการทำรายการ

ขั้นตอนการฝากเงินสด เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

 • ลูกค้ามีความประสงค์ฝากเงินสดเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ของธนาคารกรุงเทพ โดยทำรายการฝากเงินด้วยตนเอง ที่บุญเติม 
  • กดเลือกไอคอน “ฝากเงิน” และกด “ยืนยัน”
  • กดเลือก “ธนาคารกรุงเทพ” 
  • อ่านเงื่อนไขบริการ และตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายการฝากเงิน และกด “ยืนยัน” (กรณีต้องการยกเลิกการทำรายการให้กด “ยกเลิก”)
  • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้นำฝาก และกด “ยืนยัน”
  • ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้นำฝาก และกด “ยืนยัน”
  • ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก ของธนาคารกรุงเทพที่ต้องการฝาก และกด “ยืนยัน”
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝาก (จำนวนเต็มถึงหลักหน่วย ไม่อนุญาตให้ใส่เศษสตางค์) และกด “ยืนยัน”
  • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงิน และกด “ยืนยัน”
    
 • ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอของตู้บุญเติม และกด “ยืนยัน”
 • ลูกค้านำเงินสดฝากเข้าตู้บุญเติมให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการนำฝาก (สามารถฝากได้ ทั้งธนบัตรและเหรียญ)
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการทำรายการจากระบบของตู้บุญเติม พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและเก็บ SMS เพื่อเป็นหลักฐาน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรณีทำธุรกรรมฝากเงิน ถอนเงิน ผ่านช่องทาง Banking Agent ก่อนเวลา 23.00 น. แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน หรือ เงินไม่เข้าบัญชี ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) ภายในเวลา 19.00 น. ของวันถัดไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารหรือตัวแทน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้บริการที่ตู้บุญเติม โทร. 1220 หรือ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ