จุดเด่นบริการ

สะดวก

สามารถสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา ให้กับธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก สำหรับโอนเงินมายังประเทศไทยได้โดยตรง

เลือกได้ตามใจ

โอนเงินให้ผู้รับด้วยสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ปลอดภัย

โอนเงินผ่านระบบ SWIFT ที่มีความปลอดภัยสูง (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

รายละเอียดบริการ

คำแนะนำบริการ Foreign Remittance ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก
เพียงผู้โอนมีบัญชีกับธนาคารท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา ก็สามารถโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือสกุลบาท (THB) มาให้ผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทยได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอโอนเงินต่างประเทศ (Application for Foreign Remittance) ของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก และสั่งจ่าย Cashier’s Check หรือ Bank Check โดยระบุ “ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก” เป็นผู้รับเงิน หลังจากสาขานิวยอร์กได้รับเงินตามมูลค่าที่ระบุบนเช็คจากธนาคารท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาแล้ว สาขานิวยอร์กจะดำเนินการโอนเงินมายังธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย เพื่อนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพต่อไป

แบบฟอร์มคำขอโอนเงินต่างประเทศของสาขานิวยอร์ก*

*เงื่อนไขและขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก
 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านหลังแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ
ค่าธรรมเนียมบริการ

สกุลเงินที่โอนมายังธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงิน

ค่าธรรมเนียมบริการ (ต่อรายการ)

จำนวนเงินที่โอน
(ดอลลาร์สหรัฐ)

ธนาคารกรุงเทพ
สาขานิวยอร์ก
(ดอลลาร์สหรัฐ)

ธนาคารกรุงเทพประเทศไทย
(บาท)

สกุลเงินบาท

อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก

ไม่เกิน 100

3

0.25% ของมูลค่าเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท)

100.01-2,000

5

2,000.01-50,000

10

50,000.01 ขึ้นไป

20

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย (T/T Buying Rate)

ทุกจำนวน

55


หมายเหตุ: ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก และธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย จะหักค่าธรรมเนียมตามอัตราข้างต้น ก่อนนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน
คำถามที่พบบ่อย
 1. บริการ Foreign Remittance คืออะไร

  บริการ Foreign Remittance คือบริการโอนเงินของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ซึ่งผู้โอนสามารถส่ง Cashier’s Check หรือ Bank Check จากธนาคารท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาถึงธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก เพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย

 2. บริการนี้เหมาะกับใคร

  เหมาะสำหรับบุคคลที่มีบัญชีกับธนาคารท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา และต้องการโอนเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงเทพของผู้รับในประเทศไทย

 3. การโอนเงินผ่านบริการ Foreign Remittance ของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก เพื่อนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย ใช้เวลาเท่าไร

  เมื่อธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์กได้รับแบบฟอร์มคำขอโอนเงินต่างประเทศ (Application for Foreign Remittance) และสำเนาเอกสารแสดงตนถูกต้องครบถ้วนจากผู้โอน และได้รับ Cashier’s Check หรือ Bank Check จากธนาคารของผู้โอนในสหรัฐอเมริกาแล้ว ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก จะดำเนินการส่งคำสั่งจ่ายเงินมายังธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย ภายใน 3 วันทำการหลังเรียกเก็บเงินตามเช็คจากธนาคารท้องถิ่นได้แล้ว และธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย จะนำเงินเข้าบัญชีให้ผู้รับเงินต่อไป

 4. ผู้โอนสามารถเลือกโอนเงินด้วยสกุลใดได้บ้าง

  ผู้โอนสามารถเลือกโอนเงินสกุลบาทหรือสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยจะต้องระบุสกุลเงินที่ต้องการโอนลงในแบบฟอร์มคำขอโอนเงินต่างประเทศ (Application for Foreign Remittance) ของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ซึ่งธนาคารจะดำเนินการดังนี้

  • โอนเงินสกุลบาท
   ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก จะแปลงค่าเงินจากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก และโอนมายังธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย ด้วยสกุลบาท

  • โอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
   ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก จะโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมายังธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย เพี่อให้ดำเนินการดังนี้

   • กรณีระบุบัญชีผู้รับเงินเป็นบัญชีเงินบาท
    ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย จะใช้อัตรา “ราคารับซื้อ-โอนเงิน” (T/T Buying Rate) ในการแลกเปลี่ยนเงินโอนสกุลดอลลาร์สหรัฐให้เป็นเงินบาท ก่อนนำเงินบาทเข้าบัญชีผู้รับในประเทศไทย

   • กรณีระบุบัญชีผู้รับเงินเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)
    ธนาคารกรุงเทพ ประเทศไทย จะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้รับ เพื่อให้ผู้รับสามารถเลือกแปลงค่าเป็นเงินบาทในภายหลัง ณ วันที่พึงพอใจอัตราแลกเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก

ที่อยู่: 29 Broadway, 19th Floor, New York, NY 10006, United States
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ (9.00-17.00 น. ตามเวลานิวยอร์ก)
โทรศัพท์: (1-212) 422 8200
อีเมล: remittance.nyb@bangkokbank.com หรือ helpdesk.nyb@bangkokbank.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน