ทางเลือกใหม่ โอนเงินจากญี่ปุ่นมาไทย

ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารในประเทศญี่ปุ่น

รวดเร็ว

ผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยได้รับเงินภายในวันทำการถัดไป

ปลอดภัย

เงินโอนจะเข้าบัญชีผู้รับเงินที่ ผู้โอนเงินได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า จึงมั่นใจได้ว่าเงินถึงผู้รับตามที่กำหนดแน่นอน

ค่าธรรมเนียมต่ำ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่ำกว่าการโอนเงินระหว่างประเทศแบบปกติ ธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการ

รายละเอียดบริการ

บริการนี้เหมาะกับใคร
สมัครใช้บริการ
วิธีการโอนเงิน
คำแนะนำในการใช้บริการ
ค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ