คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร ในการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT
จะต้องทราบข้อมูลอะไรบ้าง หากต้องการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศ
มีการกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้หรือไม่
ในการโอนเงินไปต่างประเทศ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด
สามารถโอนเงินไปต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
ธนาคารกรุงเทพใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดสำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศ
สามารถโอนเงินไปต่างประเทศเป็นเงินบาทได้หรือไม่
ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงินไปต่างประเทศหรือไม่
IBAN คืออะไร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ