จุดเด่นบริการ 

รวดเร็ว

ผู้รับในต่างประเทศจะได้รับ ภายใน 1-2 วัน

ปลอดภัย

ธนาคารส่งเงินผ่านระบบ SWIFT ผ่านพันธมิตรธนาคารเครือข่าย เงินโอนจะถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

สะดวก

โอนเงินสะดวก ที่สาขาธนาคาร หรือผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

รายละเอียดบริการ

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
สกุลเงินที่โอนได้
ค่าธรรมเนียม

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ