จุดเด่นบัญชี

สะดวกสบาย

บริหารค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องพก เงินสดเป็นจำนวนมาก 

รู้ทุกความเคลื่อนไหว

รู้ความเคลื่อนไหวและตรวจสอบรายการหักบัญชีเพื่อชำระเงินตามเช็คได้ตลอด เลือกรับใบแสดงรายการบัญชีได้ตามใจ

บริการสมุดเช็คทันใจ

บริการซื้อสมุดเช็คส่วนตัว พร้อมขอซื้อเช็คเล่มใหม่ได้ง่ายๆ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ใช้เช็คในการสั่งจ่าย

การเปิดบัญชีใหม่
เปิดบัญชีกระแสรายวันด้วยเงินฝากเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่คุณสะดวกเมื่อเปิดบัญชีแล้ว คุณสามารถซื้อสมุดเช็คส่วนตัว ขนาดเล่มละ 20 ฉบับ เมื่อต้องการสมุดเช็คเพิ่ม สามารถขอซื้อเช็คเล่มใหม่ได้โดยฉีกแบบฟอร์มภายในสมุดเช็คที่มีอยู่ โดยยื่นได้ที่สาขาเจ้าของบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น ธนาคารจะดำเนินการจัดทำสมุดเช็คเล่มใหม่ให้คุณ

คุณจะได้รับใบแสดงรายการบัญชีทุกงวด 6 เดือน เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและตรวจสอบรายการหักบัญชีเพื่อชำระเงินตามเช็ค คุณยังสามารถเลือกรับใบแสดงรายการในรอบระยะเวลาสั้นลงเป็น ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งทุกวัน โดยแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เมื่อเปิดบัญชีหรือแจ้งภายหลังก็ได้ และจะขอรับใบแสดงรายการบัญชีที่สาขาหรือจะให้ธนาคารจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่คุณระบุก็ได้
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก

 

บุคคลต่างชาติ

โปรดติดต่อสอบถามข้อมูล ผ่านสาขาธนาคาร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ